ORTOPEDIE - MUDr. RUDOLF UHLÁŘ s.r.o. - Všeobecná ortopedická ambulance / ambulance kolene, ramene, deformit nohou

Čtvrtek: 6.30-12 hod., 13-15 hod. 
(14-15 hod – vyšetření dětských kyčlí – bez objednání)

zdr. sestra:  Jana Baloušková

Pondělí 15.30-18.30    objednává se pouze přes web stránky

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE POLIKLINIKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2NP

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE - MUDr. Rudolf Uhlář

Bolesti zad a Skolióza

Bolesti zad jsou jedním z civilizačních onemocnění. Jsou způsobeny nevhodnými pracovními a pohybovými stereotypy s přetížením klíčových struktur páteře, při kterých dochází ke vzniku bolesti pocházející v naprosté většině z přetížených svalů, úponů a blokád páteřních kloubů. Velmi významnou roli v rozvoji bolestí páteře hraje i nadměrná hybnost kloubů (hypermobilita) a také svalová nevyváženost mezi jednotlivými svalovými skupinami zádového a břišního svalstva a také svalů končetin.

Bolesti páteře dělíme na akutní a chronické.

Akutní bolesti páteře vycházející z kloubů, šlach a svalů jsou tzv. nociceptivní a dobře reagují na analgetika a léčebnou rehabilitaci včetně manuálních a fyzikálních postupů. Velmi důležitá je následná fyzioterapie a škola zad, kdy je pacient zařazen do rehabilitačního programu, je zaškolen a zacvičen k provádění příslušných autoterapeutických technik, které mu umožní poznat rezervy v pohybovém systému, získat povědomí o správných návycích (vhodný stereotyp sedu a chůze). Prostřednictvím specifických technik na reflexním podkladě dochází i k zapojení opomíjených svalových skupin (bránice, břišní svalstvo, centrace kloubů), které výrazně zlepšují funkci stabilizace páteře.

Chronických bolestí páteře, trvají minimálně 2-3 měsíce. Zejména při vystřelování bolesti do končetin, může být příčinou poškození meziobratlové ploténky či její výhřez, chronické degenerativní onemocnění, zánětlivé onemocnění, či jiný důvod.

Skolióza

Poruchy zakřivení páteře a následná svalová dysbalance jsou nejčastějšími indikacemi rehabilitační péče v dětském věku. Vadné držení těla (s ohledem na úbytek fyzické aktivity dětí) je běžnou vadou a pravidelným léčebným režimem včetně LTV se většina vadných držení dobře kompenzuje. Závažným problémem bývají dekompenzované skoliózy, které se často stávají indikací pro korzetování, event. operační korekci.

Skolióza - bočitost páteře

Také u dětí se stále více setkáváme se zdravotními problémy, které bychom mohly nazvat jako “dětské civilizační choroby”.

Asi třetina dětí má vadné držení těla, ochablé zádové svalstvo nebo vychýlenou páteř. Zatímco v dětství nemusí tyto změny provázet velké problémy, v dospělosti může takový člověk trpět velkými bolestmi zad a jejich špatnou pohyblivostí. V té době už je náprava obtížná, a proto je velice důležité, abychom vše podchytili včas, Páteř je fyziologicky zakřivená v předo-zadním směru ( krční a bederní lordóza = vybočení dopředu, a hrudní kyfóza = vybočení dozadu). Soustavou vazů a svalů vytváří pružnou, elastickou a pevnou oporu celému tělu , nese hlavu, kterou svou pružností chrání před nárazy při každém, kroku. V bočném směru je páteř normálně přímá, vybočení do strany označujeme jako bočitost – skoliosu.

Příčiny

Faktory, které nejčastěji způsobují vadné držení těla a další deformace

 • dlouhodobé sezení
 • celkově málo pohybu
 • jednostranný pohyb (především při sportu)
 • nestejná délka končetin
 • pohodlné polohy při sezení
 • nošení tašek na jednom rameni
 • špatná obuv
 • ploché nohy
 • stavy po úrazech končetin

Nejjednodušší formou je vadné držení těla . K tomu vedou nesprávné návyky – nadměrné sezení nejčastěji ve špatné poloze, povalování u televize, nedostatek pohybu, únava, jednostranný pohyb, ploché nohy. Tyto negativní faktory musí ovlivňovat především rodiče.
Ke zhoršování původního stavu dochází ve fázích růstového spurtu (5-6, 9-11 rok života), kdy kosti rostou rychleji než svaly a chybí jim tak potřebný svalový aparát.  U děvčat je dále kritické období mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem, u chlapců mezi čtrnáctým a sedmnáctým rokem. Důležitou roli hraje i správné stravování s dostatkem vápníku a vitaminů potřebných ke správnému růstu .
Mnoho svalových problémů, ale i problémů s páteří vzniká v důsledku přetěžování těchto orgánů, zvláště jednostranná zátěž nebo přetěžování závodním sportem, ale třeba i násilné posazování do chodítek nebo vodění za ruce u batolat.

Diagnóza

Nejjednodušší formou je vadné držení těla. Projevuje se asymetrickým držením těla ve volném stoji – pozorujeme asymetrii ve výšce ramen a lopatek, přesunutou hlavu, kulatá záda. V aktivním stoji, kdy se dítě “narovná”, se tyto asymetrie upraví, v předklonu a v záklonu nepozorujeme vybočení páteře.
Jak dále pokračuje, další formou deformace je vychýlení páteře. Příčina těchto problémů v osmdesáti procentech není známa – tzv. idiopatická skolióza. Ve zbývajících procentech se jedná o následek nějaké nemoci nebo další závažnější vady.
Pozorujeme opět asymetrické postavení ramen, lopatek, pánve, kulatá záda, esovitý průběh obratlových trnů viditelných na zádech, v předklonu asymetrii hrudního koše a zádových svalů, často omezení předklonu a záklonu i s bolestí, asymetrické omezení úklonů. Hodnotíme symetrii hýžďových svalů, výšku podkolenních jamek i osové postavení dolních končetin – kolena a hlezen.
Stupeň vybočení hodnotíme na RTG snímku páteře vestoje zezadu a z boku podle úhlu sklonu obratlů.

 Skolióza – gibus – RTG                                         skoliotický korzet

Terapie

Cílem terapie je hlavně zabránit vývoji vybočení a zhoršování stavu. Včasnou konzervativní léčbou skoliózy lze ve většině případů snížit, nebo alespoň udržet škodlivé zakřivení páteře. Pacient má být pravidelné sledován svým lékařem-ortopedem. Doporučujeme také změnu režimu dne, kdy by dítě své odpolední povinnosti a činnosti mělo prokládat pohybem a  doporučenými  cviky. Každodenní rehabilitační cvičení pacienta by mělo být samozřejmostí. 
Závažnost vychýlení páteře je rozdělena do čtyř stupňů.

Rozdělení skoliózy:

I.    st.   0-10 st.  nepovažuje se za skoliózu – vadné držení těla
II.   st.  10-20 st. sledování, je-li progrese co 3M, bez progrese co 6M
III. 
st.  20-40 st. léčba korzetem má zabránit progresi křivky během růstového období   má význam pouze u rostoucích dětí s flexibilní křivkou
IV.  st.  nad 40 st. operační léčení -provádí se na klinických pracovištích (nutno sledovat věk a progresi)

První a druhý stupeň léčíme pouze rehabilitací – cvičením, nácvikem správného držení a třeba správného stereotypu chůze. Podle stupně vybočení doporučíme omezení některých aktivit jako dlouhé pochody a běhy, silové cviky na nářadí apod. Při větším vybočení ve vhodný rehabilitační pohyb v dětské léčebně nebo i dětská lázeňská léčba. U třetího stupně   ordinujeme navíc nošení korzetu a další režimová opatření ( např. dvoje učebnice do školy). Protetické (ortotické) pracoviště zhotoví korzet a zajišťuje servis ortopedické pomůcky. Třetí a čtvrtý již vyžaduje opakované rehabilitační pobyty a nakonec i případný operativní zákrok. Ten je však prováděn jen v malém množství případů. Většinou se daří tyto deformace podchytit včas. Zajímavé je také to, že ačkoli dívky daleko více dbají na svoji postavu a správné držení těla, trpí mnohem častěji těmito problémy než chlapci.

Další používané rehabilitační metody :

 • mobilizace páteře i ostatních kloubů, měkké techniky
 • VOJTOVA METODA
 • klasická rehabilitace – relaxační i stimulační techniky
 • rehabilitace skolióz podle Schrothové
 • reflexní masáže
 • reflexní terapie
 • reflexní zónová terapie na noze
 • akupresura

 

Prevence

Prvním, kdo tyto problémy u dětí zjistí, jsou nejčastěji pediatři ( logické by bylo, kdyby si asymetrií v postavení ramen, kulatých zad apod. jako první všimli rodiče!!) . Z toho důvodu je také důležité absolvovat s dítětem pravidelně preventivní lékařskou prohlídku. Rodiče si však mohou i sami doma provést takový jednoduchý test – dítě se postaví zády k nim a oni sledují, zda má ve stejné rovině ramena, nevystouplé lopatky, pánev v rovině, podkolenní jamky ve stejné výši. Pohled ze strany odhalí kulatá záda nebo například příliš prohnutou bederní část páteře.
Nejdůležitější v prevenci skolióz, ale obecně celkového správného vývoje dítěte, je pravidelná a přiměřená pohybová aktivita. Vhodný je dostatek rekreačního sportu, turistika, plavání, kolektivní sporty. Ideální by bylo zvyknout si na pravidelné ranní rozcvičení s protažením svalů a “nastartováním” těla. U dětí závodně sportujících je důležité nejen absolvovat povinné prohlídky u sportovního lékaře, ale nepodceňovat i drobné potíže a asymetrie v postavení nohou a páteře, v případě pochybností či podezření i na drobné vady raději preventivně navštívit ortopeda.