ORTOPEDIE - MUDr. RUDOLF UHLÁŘ s.r.o. - Všeobecná ortopedická ambulance / ambulance kolene, ramene, deformit nohou

Čtvrtek: 6.30-12 hod., 13-15 hod. 
(14-15 hod – vyšetření dětských kyčlí – bez objednání)

zdr. sestra:  Jana Baloušková

Pondělí 15.30-18.30    objednává se pouze přes web stránky

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE POLIKLINIKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2NP

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE - MUDr. Rudolf Uhlář

Syndrom karpálního tunelu

Co to je?

Jedná se o onemocnění středového nervu ruky (lat. nervusmedianus), způsobené jeho stištěním v oblasti zápěstí. Zde se nachází tzv. karpální tunel. což je anatomická struktura, ohraničená zpředu příčným karpálním vazem a ze zadní strany zápěstími kůstkami. Skrze tento tunel prochází celkem devět šlach ohýbačů prstů a palce a spolu s nimi i středový nerv.

Jaká je příčina?

Příčinou bolestí a různě vyjádřených klinických příznaků je zmnožení obsahu karpálního kanálu. Šlachy, které kanálem procházejí, jsou však schopny vydržet i větší tlak uvnitř tunelu, a tak strukturou, která nejdříve reaguje na stištění je právě středový nerv. Nedochází tedy k tomu, že by se prostor uvnitř karpálního tunelu zužoval, ale dochází k relativnímu nepoměru mezi stále stejnou velikostí kanálu a jeho obsahem. Vzniká v případech, kdy je ruka vystavena zátěži, na kterou není zvyklá, kdy ruka pracuje v nevhodné poloze či prostředí. Vyskytuje se také při různých onemocněních (revmatoidní artritida, onemocnění štítné žlázy, po zlomeninách v oblasti zápěstí, vrozené vady apod.).Výskyt tohoto onemocnění v posledních dvaceti letech strmě narůstá, je častější u žen.

Jak se projevuje?

Potíže mohou být různě vyjádřeny, ale většinou se jedná o více či méně vyjádřený soubor příznaků zahrnujících: brnění prstů ruky, slabost ukazováčku a prostředníku, noční bolesti a bolesti při zátěži (u žen např. při pletení), mizící při protřepání ruky, vystřelující někdy do lokte nebo do ramene, snížená citlivost prstů a s tím související postižení jemných pohybů ruky. Pacientům začínají dělat potíže manipulace s drobnými předměty, neudrží jehlu, špatně přepočítávají drobné, někdy jim samovolně vypadne hrnek z ruky apod., raní ztuhlost a necitlivost prstů, posléze porucha hybnosti palce, oslabení některých palcových svalů, ztráta kožní citlivosti, porucha hybnosti celé ruky.

Jak se onemocnění diagnostikuje?

Vyšetřujícího lékaře by na možnost přítomnosti tohoto onemocnění měly upozornit subjektivní obtíže pacientů. Pak by měl doporučit vyšetření ruky na EMG (elektromyografie) což je přístrojové vyšetření prováděné neurology, které měřením vodivosti nervů ruky potvrdí nebo vyvrátí podezření na útlak středového nervu. Jeli úleva po aplikaci  kortikoidů  můžeme to rovněž považovat za pozitivní test.

Jaká je léčba?

Existuje několik konzervativních metod, kterými jsou opichy, odpočinkové dlahy udržující zápěstí a prsty v takové poloze, kdy je tlak v tunelu nejmenší, vitaminy B řady, léky proti bolesti, fyzioterapie a cviky na mobilizaci nervu, obstřiky kortikoidy. Všechny tyto metody jsou vhodné v časných a lehčích stadiích onemocnění. Jsou li potíže velké a EMG nález svědčí pro těžší nález, je chirurgické řešení na místě. Jedná se o poměrně prostou operaci, prováděnou nejčastěji v místním znecitlivění, kdy se prořízne příčný vaz v zápěstí a dojde tak k uvolnění struktur přítomných v karpálním kanálu, tedy i k uvolnění nervu. Do jednoho až dvou dnů je možno očekávat výraznou úlevu. Ostatní potíže by měly vymizet do několika týdnů až měsíců. Je-li již nerv nevratně postižen, k plnému návratu funkce a citlivosti ruky nedojde, a je pak možno provést v určitých případech rekonstrukční operaci.

Jaké jsou komplikace?

Pokud onemocnění postupuje a dochází ke stále většímu stištění nervu, může dojít až k nezvratnému poškození nervu a následně ke ztrátě citlivosti a poruše hybnosti ruky, kdy palec není schopen se postavit do opozice proti ostatním prstům . Nejsou dnes výjimkou pacienti s potížemi trvajícími pět až deset let, a proto je potřeba si všímat i počínajících příznaků a včas je začít léčit.

Jaká je prevence?

Nutno dávat pozor na pozici ruky při práci, zvláště pozor na nástroje opírající se o patu dlaně (šroubovák, sbíječka…) a na dlouhodobé přetěžování ruky v nevhodné poloze. Syndrom karpálního kanálu se vyvíjí měsíce, ale spíše roky, i když jsou popsány případy vzniku onemocnění po několik týdnů trvajícímu přetěžování ruky. Nemusí se ani jednat o nějakou velkou fyzickou námahu, stačí když je ruka vystavena námaze na kterou nebyla dříve zvyklá.